024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP
Tin tức PVCHEM

Kinh doanh thiết bị

Kinh doanh thiết bị máy móc (spare parts) phục vụ trong và ngoài ngành Dầu khí.
  • Dụng cụ, thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm.
  • Máy bơm, dụng cụ thuộc máy bơm (API pump), filter, valve, ron,…
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Gửi thông tin cho chúng tôi
để được tư vấn cụ thể