024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Quan hệ cổ đông

Thông báo  chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

(12/11/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí trân trọng thông báo ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt. 
Báo cáo tài chính quý III/2020

Báo cáo tài chính quý III/2020

(26/10/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Báo cáo tài chính quý III/2020. Chi tiết vui lòng xem tại đường link đính kèm.
Thành lập Công ty TNHH PVChem - Tech

Thành lập Công ty TNHH PVChem - Tech

(08/10/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) công bố quyết định thành lập công ty TNHH PVChem - Tech.
Quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ

Quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ

(13/08/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban kiểm toán nội bộ.
Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

(18/08/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2020. 
Báo cáo tài chính Quý II/2020

Báo cáo tài chính Quý II/2020

(28/07/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2020.