024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Quy định

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí

(13/05/2015)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí trân trọng gửi tới các Quý vị Cổ đông Nghị quyết Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm ...
Quy chế Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí

Quy chế Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí

(08/01/2016)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí trân trọng gửi tới các quý vị cổ đông Quy chế quản trị Tổng công ty DMC. 
 Trang:    1  2